Vi bygger om din vattenmätarplats

I samband med att alla gamla vattenmätare ska bytas i Örnsköldsviks kommun erbjuder Sjölunds Värme en prisvärd helhetslösning för hela vattenmätarplatsen.

Örnsköldsviks kommun planerar att under de kommande åren byta ut alla vattenmätare till fjärravlästa mätare för att villaägare inte längre ska behöva rapportera in mätarställningen manuellt. I samband med det ska en vattenmätarkonsol monteras på vattenmätarplatser där det idag inte finns någon konsol, samt att vissa äldre vattenmätarkonsoler ska bytas ut.

Vattenmätarkonsol är det väggfäste bakom vattenmätaren som gör installationen stabil och minskar risken för läckage vid byte av vattenmätare. Alla fastigheter med kommunal anslutning ska ha en vattenmätare, vattenmätarkonsol och fungerande avstängningsventiler på båda sidor om mätaren samt en backventil. 

 

Vems ansvar?
Vattenmätaren är kommunens egendom men vattenmätarplatsen är fastighetsägarens ansvar att hålla uppdaterad och i gott skick. Det innebär att fastighetsägaren både ansvarar för att vattenmätarkonsol samt ventiler byts ut regelbundet av en auktoriserad installatör samt bekostar installationen.

Innan bytet behöver fastighetsägaren kontrollera att: 

  • vattenmätaren är monterad i en vattenmätarkonsol, 
  • konsolen är avsedd för vattenmätare och försedd med skjutbar kopplingshylsa, 
  • det finns avstängningsventiler före och efter mätaren som går att stänga helt, 
  • det är lätt att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg, 
  • mätaren inte blockeras av tung utrustning eller inredning, 
  • rör och kopplingar inte är angripna av rost, 
  • väggen och golvet intill tål vattenspill och läckage av vatten.

Vårt erbjudande
Sjölunds Värme erbjuder de villaägare som ska byta vattenmätare en prisvärd helhetslösning för hela vattenmätarplatsen. Vi sköter installationen av vattenmätarkonsol och vattenfelsbrytare med två års garanti på produkterna. De flesta försäkringsbolag erbjuder rabatt på försäkringspremien eller ett installationsbidrag vid installation av vattenfelsbrytare eftersom den tidigt kan upptäcka vattenläckage. Vi garanterar både snabb leverans och snabb installation. 

Fastpris installation
Komplett vattenmätarkonsol med två ventiler 5 400:- inkl. rotavdrag.

Tillägg för byte av reducering 1 900:- inkl. moms. 

Priser förutsätter att vattenmätarplatsen uppfyller villkoren för Installerat och klart.

Kontakta oss för att få hjälp med din vattenmätarplats.