Vattenrening

Rent vatten är källan till liv och välmående och viktigt för vår levnadsstandard. Grundvattnet förändras dock över tiden vilket kan påverka vattnet i våra brunnar. Det räcker dock inte att enbart lukta och smaka på vattnet för att avgöra om det är lämpligt som dricksvatten. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att alla med egen brunn provtar sitt vatten åtminstone vart tredje år. I en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer.

Vilka problem kan undvikas med vattenrening?

Rostbruna och svarta beläggningar på sanitetsporslin kan vara ett tecken på att vattnet innehåller järn och mangan. Det påverkar oftast inte vuxna men för små barn eller i för höga koncentrationer kan det påverka hälsan negativt.  

Vitgråa beläggningar på rostfria ytor, duschvägg och blandare beror oftast på förhöjda halter av kalcium och magnesium. Det påverkar värmeöverföringen negativt med ökade värmekostnader som resultat

Gröna eller blåa avlagringar på strålsamlare och sanitetsporslin beror oftast på ett högt innehåll av koldioxid i vattnet vilket ger ett lågt pH-värde och kan ge materiella skador. Det kan även störa mag-tarmkanalen

Gult eller missfärgat vatten är en indikation på att vattentäkten är otät vilket gör att ytligt markvatten kommer in. Det kan leda till mikrobiell tillväxt som kan påverka hälsan negativt. 

Läs mer om vattenrening:

Har du koll på vad du dricker?

Vill du få hjälp med rådgivning eller provtagning av ditt vatten?

Vi kan erbjuda många enkla sätt att åtgärda ett förorenat vatten som till exempel luftning eller olika typer av filter för att du ska få tillbaka ditt goda vatten. Vi samarbetar med Aqua expert och Debe Flow Group kring vattenfrågor och rening för att säkerställa god kvalitet, analys och ett korrekt utförande.

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.