Vattenrening

Rent vatten är källan till liv och välmående och viktigt för vår levnadsstandard. Grundvattnet förändras dock över tiden vilket kan påverka vattnet i våra brunnar. Därför rekommenderar vi att alla med egen brunn provtar sitt vatten åtminstone vart femte år. Vattnet kan dels innehålla föroreningar som till exempel gas vilket gör att vattnet luktar eller smakar illa. Det kan också innehålla metaller som missfärgar vattnet och ger bruna beläggningar på badkar, handfat, porslin och vit tvätt. Andra föroreningar är svårare att upptäcka och därför är det bra att inte vänta för länge med provtagningen.

Vill du få hjälp med rådgivning eller provtagning av ditt vatten?

Vi kan erbjuda många enkla sätt att åtgärda ett förorenat vatten som till exempel luftning eller olika typer av filter för att du ska få tillbaka ditt goda vatten. Vi samarbetar med Aqua expert och Debe Flow Group kring vattenfrågor och rening för att säkerställa god kvalitet, analys och ett korrekt utförande.