VATTENRENING

Ett rent vatten är källan till välmående och viktigt för vår levnadsstandard. Situationen kring gällande tillförseln av vatten skiljer sig i varje situation. Du kanske har en egen brunn, funderar på att borra eller helt enkelt vill rena vattnet.

Prata med oss om dina behov för en driftsäker och fungerande lösning. Vi samarbetar med Aqua expert och DEBE kring vattenfrågor och rening för att säkerställa god kvalité, analys och korrekta utföranden.

Kontakta oss så fixar vi ert vatten!

Dålig lukt eller bakterier

Svavelväte, eller vätesulfid, är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som ”ruttna ägg”. Är det enbart svavelväte som är problemet räcker det med luftning utav vattnet vi vår syreaktivator SA. Vid kombination med järn/mangan och svavelväte skall man ha vårt kombinationsfilter Göingefilter Kombi. Skulle lukten bero på metangas är ett aktivt kol filter mer lämpligt. Lukt kan även förekomma av bakterier och andra mikroorganismer varför det är viktigt analysera även detta vid avvikande lukt.

Gult eller grumligt vatten

Höga värden av COD (organiskt material) kan ge vattnet lukt, smak och färg. Missfärgning av denna art beror mest på inläckage av ytvatten. Detta medför att ytligt markvatten kan tränga ned i grundvattentäkten. 
Ofta förekommer en jordlik doft på vattnet och är visuellt likt vittvin eller äppelsaft. 

Problemet - Rostfläckar på sanitetsporslin

Höga halter av järn och/eller mangan missfärgar vattnet och påverkar dess lukt och smak. Resultatet blir t ex bruna eller svarta beläggningar på badkar, handfat, hushållsporslin och kokkärl samt på vit tvätt. 
Stor risk för igensatta ledningsnät och påverkan på värmeeffekt i varmvattenenheter. Ett problem kommer sällan ensamt och kan förekomma tillsammans med både dålig lukt och aggressivt vatten. 
De produkter vi rekommenderar är som regel kombinationsfilter som både hanterar järn/mangan och lukt samt låga pH-värden.

Gröna beläggningar

Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan metall. Åtgärdas det ej leder det med tiden till läckage på ledningar och förstörda elpatroner.

Kalkavlagring/kalkproblem

Hårt vatten (hög kalkhalt i vattnet) resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt problemen då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren pga. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc.