Har du koll på vad du dricker?

Många som har egen brunn har inte tagit ett vattenprov på länge. För att hålla en god och jämn kvalitet på vattnet rekommenderar Livsmedelsverket provtagning vart tredje år.

Rent vatten är källan till liv och välmående och viktigt för vår levnadsstandard. Grundvattnet förändras dock över tiden vilket kan påverka vattnet i våra brunnar. Därför rekommenderar vi att alla med egen brunn provtar sitt vatten åtminstone vart tredje år.

Vattnet kan dels innehålla föroreningar som till exempel gas vilket gör att vattnet luktar eller smakar illa. Det kan också innehålla metaller som missfärgar vattnet och ger bruna beläggningar på badkar, handfat, porslin och vit tvätt. Andra föroreningar är svårare att upptäcka och därför är det bra att inte vänta för länge med provtagningen. 

Tveka inte att kontakta oss för provtagning eller rådgivning. Det finns många enkla sätt att åtgärda ett förorenat vatten som till exempel luftning eller olika typer av filter. Vi kan hjälpa dig att få tillbaka ditt goda vatten.