Fjärrvärme Örnsköldsvik

 

Bergvärme och jordvärme

Bergvärme och jordvärme är två alternativ av värmeförsörjning där berg eller jord används för att växla värme med hjälp av en värmepump. En bergvärmepump eller jordvärmepump kan minska energikostnaderna med upp till 80%. Vad som passar bäst avgörs av husets energibehov, värmesystem och vilka möjligheter din tomt ger gällande yta, berggrund med mera. Båda metoder ger en stabil värmeförsörjning av värme och varmvatten. Det finns även möjlighet att få kyla vid riktigt varma dagar.

Bergvärme
Bergvärme utnyttjar lagrad solenergi i berggrunden via ett borrat hål och ger värme och varmvatten till huset. Bergvärmepumpen cirkulerar en vätska som överför värme från berggrunden till husets värme- och varmvattensystem och därefter tillbaka till berggrunden för ny uppvärmning. På så sätt omvandlas lågvärdig energi till högvärdig energi vilket ger en energieffektiv uppvärmning av huset.

Installationen börjar med att en energibrunn borras och om det finns en gammal värmeanläggning demonteras den för att ge plats åt bergvärmepumpen. När inställningarna av den nya bergvärmepumpens styr- och reglerutrustning är klara är värmepumpen redo att användas.

Jordvärme
Precis på samma sätt som med bergvärme utnyttjar jordvärme den lagrade solenergin i marken. En slang grävs ner i marken, cirka en meter djupt, där vätskan i slangen hämtar värme ur marken. Jordvärmepumpen utvinner värmen från marken och distribuerar den till husets värme- och varmvattensystem. En fördel med jordvärme är att husägaren inte behöver borra djupa hål som vid bergvärme.

Har du frågor och funderingar kring bergvärme eller jordvärme eller är osäker på vilken värmelösning som är bäst för dig? Vi hjälper dig med allt från planering till installation och utbildning i systemet.

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.