Villkor installerat och klart

 

Generella villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges, ROT-avdrag täcker ej hyresgäster.
Vattenavstängning ska finnas och fungera.
Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs.
Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs.
Inga andra oförutsedda arbeten krävs.
Elinstallation ingår ej.
Gäller inom 1,5 mils radie från vårt kontor på Nygatan 22, Örnsköldsvik

Blandare

Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”.
Framdragning av vattenledningar ingår ej.
Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm.
För blandare med 230 V anslutning krävs att el som uppfyller gällande krav finns framdraget där produkten installeras.

Obs!
Vid utbyte av duschblandare skall befintlig blandarbricka vara av godkänd modell för Säker Vatten med de svenska standardmåtten c/c 160.
Vid utbyte av duschblandare med utanpåliggande röranslutning c/c 40, ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade.

Toaletter

Vid utbyte av toalett ska den gamla toaletten vara av golvstående modell samt vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp.
Röret ska vara placerat 8 cm fritt centrum rör från vägg.
Kapning av eventuellt gjutjärnsavlopp ingår ej.

Vattenmätarkonsol

Ca 1 meter rak PEM-slang att ansluta på servissidan.
Ca 1 meter rakt kopparrör 22-28 mm efter vattenmätare att ansluta på.
Befintlig reducering ska vara i bra skick, i annat fall får den bytas ut till en extra kostnad.
Vattenmätare ska vara lätt åtkomlig och ej placerad under varmvattenberedare.
Eventuell rörisolering ska vara fri från asbest.
Väggkonstruktion ska vara uppbyggd på sådant sätt att fastsättning av konsol sker med lätthet.
I fall där vattenledningar är av galvaniserade rör måste servisventil vara kontrollerad och godkänd för oss att stänga enligt besked från MIVA.
Eventuell smuts, avlagringar, rörbrott m.m. som kan inträffa vid arbete med galvaniserade rör åtgärdas till en extra kostnad.
Vid installation av vattenfelsbrytare ska ett eluttag finnas i anslutning till montaget.

I andra fall än ovan kontakta oss för prisuppgifter eller rådfrågan.