Vattenmätarkonsol

Vattenmätarkonsol

 

Vattenmätarkonsol med två ventiler.

Tillägg för byte av reducering 1900 kr inkl. moms.

Vårt Installerat och Klart Pris:

5 400 kr

inklusive moms efter rotavdrag 

För montage av vattenfelsbrytare i samband med montering av vattenmätarkonsol tillkommer en kostnad om 9 999 kr inkusive moms efter rotavdrag. 

I priset ingår resa upp till 15km, utöver det tillkommer 8 kr/km

Villkor, installerat och klart>>>

Teknisk data