FM Mattsson Siljan

FM Mattsson Siljan

FM Mattsson Siljan med diskmaskinsavstängning, krom

En blandare som är ett självklart val för alla som eftersträvar en hållbar livsstil. 

Läs mer>>>

Vårt Installerat och Klart Pris:

4 390 kr

inklusive moms efter rotavdrag 

I priset ingår resa upp till 15km, utöver det tillkommer 8 kr/km

Villkor, installerat och klart>>>

Teknisk data

EcoSafe® blandare
Kallstartsfunktion
Mjukstängande med keramisk avstängning
Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
Svängbar pip 110°
Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
Med Soft PEX®-rör
Hålmått Ø34-37 mm
Skyddsmodul AA gäller ej anslutning till diskmaskin