FM Mattsson 9000E II

FM Mattsson 9000E II

FM Mattsson 9000E II med diskmaskinsavstängning, krom

FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Läs mer>>>

Vårt Installerat och Klart Pris:

3 590 kr

inklusive moms efter rotavdrag 

I priset ingår resa upp till 15km, utöver det tillkommer 8 kr/km

Villkor, installerat och klart>>>

Teknisk data

EcoSafe® blandare
Kallstartsfunktion
Mjukstängande med keramisk avstängning
Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
Med Soft PEX®-rör
Längd anslutningsrör: 410 mm
Hålmått Ø34–37 mm
Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin, FMM 5949-1000
Ytterdiameter fot Ø52 mm
Skyddsmodul AA gäller ej anslutning till diskmaskin