En anmärkning på vattnet från den egna brunnen kan oftast åtgärdas med olika typer av filter men det är viktigt att först utreda vad som är orsaken till problemet.

Har du fått en anmärkning på ditt vatten?

En anmärkning på vattnet från den egna brunnen kan oftast åtgärdas med olika typer av filter men det är viktigt att först utreda vad som är orsaken till problemet.

Enligt Livsmedelsverket bör alla med egen brunn provta sitt vatten åtminstone vart tredje år eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden. Har du fått en anmärkning på vattnet är det viktigt att utreda vad som är orsaken till problemet för att kunna åtgärda det på rätt sätt. 

Resultatet av vattenprovet lämnas i en analysrapport som bedömer ditt dricksvatten som tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning. För att dricksvattnet ska räknas som tjänligt ska det vara rent, ha en acceptabel lukt, färg och smak samt vara fritt från kemiska ämnen som kan förstöra din dricksvattenanläggning. Om vattenprovet däremot visar att ditt vatten är otjänligt eller tjänligt med anmärkning innebär det att vissa ämnen i vattnet har ett för högt eller för lågt värde. 

Vad är orsaken till anmärkningen och hur åtgärdar jag den?
Det är vilket ämne och vilken halt av det som avgör hur problemet med vattnet ska åtgärdas. Det viktigaste är att hitta orsaken till föroreningskällan. Det kan till exempel vara läckor från avlopp, industrier, soptippar, jordbruksmarker eller rester från ogräsbekämpning längs vägar och järnvägar som når din brunn. 

Om källan till föroreningen inte kan tas bort eller flyttas bör vattnet renas med hjälp av något slags filter som kolfilter, absorptionsfilter, jonbytesfilter eller järn- och manganfilter. Är orsaken att ytligt markvatten och organiskt material rinner in i brunnen bör den åtgärdas genom att byta brunnslock, installera en manschett och tätas i fogarna. 

För att åtgärda anmärkningarna så att du får tillbaka ditt rena och goda vatten samarbetar Sjölunds Värme med Aqua Expert och Debe Flow Group gällande vattenrening. Deras svenska vattenreningsprodukter renar vattnet på ett naturligt sätt, fritt från kemiska tillsatser och med filter som är enkla att underhålla. På så sätt kan vi säkerställa en god kvalitet och ett korrekt utförande.

Hör av dig till oss om du har fått en anmärkning på ditt vatten och vill ha hjälp med vattenrening.