FM Mattsson 9000E II

FM Mattsson 9000E II

FM Mattsson 9000E II 160cc, krom

Blandarens stilrena form kompletterar de unika funktioner och den miljöhänsyn som kännetecknar 9000E-serien. 

Läs mer>>>

Vårt Installerat och Klart Pris:

5 050  kr

inklusive moms efter rotavdrag 

I priset ingår resa upp till 15km, utöver det tillkommer 8 kr/km

Villkor, installerat och klart>>>

Teknisk data

EcoSafe® blandare
Tryckbalanserad termostatblandare
Med vridpipomkastare
Keramisk avstängning
Eco-stopp
Med typgodkända backventiler
Piputsprång från vägg: 187 mm