Byte av beröringsfri tvättställsblandare

Byte av beröringsfri tvättställsblandare

Beröringsfria blandare är enkla att använda och sparar både vatten och energi. FM Mattsson 9000E Tronic är en ny generation av svenskutvecklade beröringsfria blandare med all teknik integrerad i blandarhuset. Den automatiska kalibreringen av sensorn gör den lika enkel att installera som en vanlig tvättställsblandare. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av reglaget på sidan av blandaren. Reglaget går att spärra för att skållningssäkra tappstället alternativt ta bort i miljöer där man vill ha en förinställd temperatur. En programmerbar funktion för hygienspolning förhindrar stillastående vatten och hämmar därigenom bakterietillväxt i vattenledningarna.

Pris för ovanstående: 4 300:- inklusive moms med rotavdrag 

Pris för ovanstående: 4 500:- inklusive moms utan rotavdrag 

Teknisk data

• EcoSafe® blandare
• Kallstartsfunktion •
Mjukstängande med keramisk avstängning
• Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
• Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
• Med Soft PEX®-rör
• Hålmått Ø32-36 mm