Byte av beröringsfri köksblandare med dm avstängning

Byte av beröringsfri köksblandare med dm avstängning

Förutom en traditionell spak har FM Mattsson Siljan Duo även en sensorfunktion. Genom att hålla handen framför sensorn startar blandaren beröringsfritt. Den spolar med ett begränsat flöde under valbar tid – 4,8 eller 12 sekunder men kan även stoppas enkelt genom att hålla handen framför sensorn på nytt, enkelt och hygieniskt!

Pris för ovanstående: 8 150:- inklusive moms med rotavdrag 

Pris för ovanstående: 8 630:- inklusive moms utan rotavdrag 

I priset ingår resa upp till 15km, utöver det tillkommer 6kr/km

Teknisk data

• EcoSafe® blandare
• Kallstartsfunktion
• Mjukstängande med keramisk avstängning
• Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
• Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
• Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360° •
Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning • Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
• Låg strömförbrukning – Lång livslängd
• IP-klass sensor: IP67